Industrijska čišćenja

ModEkolo d.o.o. svojim klijentima pruža sve vrste usluga mehaničkog i hemijskog čišćenja postrojenja i opreme.

Naše iskustvo i kvalitetna oprema su garancija kvaliteta i poštovanja rokova, tako da nam sa poverenjem možete poveriti održavanje vaše opreme i postrojenja.

ModEkolo čišćenja obavlja u: Naftnoj industriji, Petrohemijskoj industriji, Hemijskoj industriji, Termoelektranama i Toplanama, Železarama, Livnicama, Brodogradilištima i Lukama, Uljarama, Prehrambenoj industriji, Farmaceutskoj industriji i svim drugim industrijama.

Čišćenje opreme i postrojenja podrazumeva sledeće:

 • Čišćenje rezervoara od nafte i naftnih derivata;
 • Čišćenje rezervoara od drugih zapaljivih i nezapaljivih tečnosti;
 • Mehaničko i hemijsko pranje kotlova, izmenjivača toplote, kolona i posuda;
 • Hemijska pranja metalnih i betonskih površina;
 • Čišćenje podzemnih linija cevovoda, uljne, atmosferske i fekalne kanalizacije;
 • Čišćenje vodovodne i kanalizacione mreže (uključujući i protivpožarne sisteme);
 • Čišćenje slivnika, šahti i kolektora;
 • Čišćenje i održavanje Biorotora i Biodiskova;
 • Čišćenje separatora, postrojenja za obradu voda, putoxa, igličastih i reni bunara, kolektora;
 • Čišćenje cevovoda za transpot šljake i pepela u termoelektranama;
 • Čišćenje brodova, komora brodova, pranje motora i razna odmašćivanja na brodovima;
 • Čišćenje septičkih jama, separatora uljne kanalizacije, čišćenje taložnika;
 • Čišćenje, hemijsko pranje i bajcovanje sa pasivizacijom prohromskih površina;
 • Čišćenje praškastih materijala u cementarama, brodogradilištima, rudnicima uglja, šećeranama;
Industrijska čišćenja Čišćenje rezervoara od nafte i naftnih derivata Čišćenje cevovoda za transpot